Hur sökbeteendet förändrats

Posted on 1 CommentPosted in Sökmotorer, Sökmotoroptimering

Att folks beteende ändras när det gäller att söka på Internet är varken konstigt eller kontroversiellt. Men trots detta väldigt intressant. Hur sökbeteendet ändrats senaste 3 åren visas på ett väldigt illustrativt sätt med följande undersökning som är gjord med värmekarta (heat map). Där ser man väldigt tydligt att andelen som letar sig ner i […]