Låg personalomsättning inte enbart av godo

Posted on Posted in Företagande

Många företag lyfter fram att en låg personalomsättning som något väldigt positivt och önskvärt. Motsatsen, en hög personalomsättning, förknippas ofta med att ett företag är dåligt på att rekrytera och/eller ta han om sin personal. Men låg personalomsättning är inte enbart av godo.

Pineberry har vi under våra 3,5 år haft en väldigt låg personalomsättning. Jag är väldigt glad för detta då det är ett bra tecken på att vi gör något rätt och att vår personal trivs. Men samtidigt inser jag faran med att ha en för låg personalomsättning.

Att anställa ny personal ger en enorm injektion i ett företag. Du får kollegor med helt nya perspektiv på hur saker och ting kan göras. Annars är det enkelt att fastna i gamla hjulspår.

Trots en låg personalomsättning upplever jag att vi på Pineberry ännu inte hamnat i denna problematik. Detta beror på att vi växt relativt sett mycket sedan start och därmed ändå haft en kontinuerlig tillströmning av ny personal. Men för eller senare kommer vår relativa tillväxt att avta och frågan är då vilken nivå på personalomsättning som är önskvärd för företagets och personalens bästa.

Som en jämförelse läste jag i förra veckan en intervju i Veckans Affärer med Carl Fredrik Sammeli på Prime PR. Han tog i intervjun upp att de såg positivt på sin höga personalomsättning, av 10 nyanställda per termin slutar cirka hälften hos dem. I sammanhanget ska tilläggas att de driver sitt företag efter liknande ”pyramidtänk” som många stora advokat-, revisions- och konsultbyråer. De tar in mycket folk längst ned i pyramiden med avsikten att endast ett fåtal ska klättra hela vägen upp i pyramiden.

En så pass hög personalomsättning tror jag inte är önskvärt för de flesta företag, och om vi når de siffrorna på Pineberry har vi garanterat gjort något allvarligt fel. Men frågan kvarstår. Vad är en ”lagom” personalomsättning?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *