Starta företag tillsammans

Posted on Posted in Företagande

Att starta ett företag tillsammans med andra personer innebär många fördelar jämfört med att starta ett företag helt ensam. Ett partnerskap ger förhoppningsvis bland annat mer kompetens och erfarenhet, mer energi och driv, ett större nätverk och lägre risk.

Att starta ett företag med andra går i många hänseende att likna med ett vanligt förhållande. En viktig förutsättning för att det ska fungera är hur väl du känner personen/-erna som du tänker slå ihop påsarna med och att ni tillsammans på förhand är överens om vad som gäller för företaget. Att hasta in sig i ett företag tillsammans utan en genomtänkt gemensam plan är dömt att misslyckas eller i alla fall skapa onödiga problem och konflikter under resans gång.

Min erfarenhet av att starta företag tillsammans med andra är mycket god, jag har tydligt upplevt de fördelar som finns av att vara två istället för en. När jag och Stefan startade Pineberry tillsammans gick vi på förhand genom mycket av det som kan tänkas dyka upp. Visst har vi under åren märkt några saker som vi borde ha definierat på förhand, men vi har lyckats undvika konflikter vilket jag tror till stor del beror på att vi kände varandra sedan tidigare samt att vi som sagt diskuterade igenom mycket på förhand.

Jag känner även en hel del vänner som startat företag med andra och har fått erfara vad som gått bra och dåligt hos dem gällande att driva företag tillsammans. Baserat på detta vill jag ge följande råd kring vad man tillsammans bör gå igenom innan man startar ett företag:

Strategi, mål och tidsplan

Detta är svåra frågor men det är viktigt att man som grundare till ett företag är överens om vad företaget ska göra och hur det ska göras. Ett gemensam målsättning för företaget är såklart en självklarhet men minst lika viktigt är att vara överens hur lång tid det får ta att nå målet. Det är annars lätt hänt att efter något år bli oense om hur länge till man ska satsa på företaget.

Arbetsinsats/Engagemang

När man startar ett företag är alla inblandade väldigt taggade och satsar naturligt mycket tid och engagemang i företaget. Det är dock nästan helt omöjligt att alla parter lägger ner lika mycket tid vilket lätt blir en källa till konflikt. Ett sätt att lösa detta på är att på förhand bestämma en mininivå av engagemang samt tillsammans definiera vad man anser att innefattas i begreppet engagemang.

Det är även viktigt att bestämma vad som händer om någon behöver/vill förändra sitt engagemang under tiden. T ex om någon erbjuds ett annat attraktivt förslag som han/hon vill engagera sig i eller om någon bestämmer sig för att spendera mer tid med familjen.

Lön/Utdelning

Förhoppnings går företaget bra och det bjuds för eller senare utrymme att ta ut lön och utdelning. När man startar ett företag  har man ofta olika ekonomiska förutsättningar, någon kanske kan vara utan lön under en längre tid medan någon annan inte har denna möjlighet. Att på förhand bestämma när det är dags att ta ut lön/utdelning samt hur mycket är ännu ett sätt att undvika problem och konflikter längre fram.

Roller

Vem ska göra vad i företaget och vem bestämmer över vad? Att starta ett företag kräver att man gör alla tänkbara och otänkbara saker. Det som krävs för att lyckas helt enkelt. Ofta finns i början inte några klassiska roller som på andra företag. Men det är ändå viktigt att på förhand vara överens vilka beslut som enskilda personer kan fatta, vilka beslut som måste tas gemensamt samt vilka roller som respektive person ska spela.

Process för saker som dyker upp

Som partners är det som sagt viktigt att på förhand gå igenom så mycket som möjligt som kan tänkas uppstå i det gemensamma företaget. Men en sak man kan vara helt säker på är att inte lyckas täcka in allt. För dessa fall är en definierad process för hur sådana saker ska hanteras och avgöras när de dyker upp bra att vara överens om på förhand.

Skriftligt avtal

Ovan punkter är inte mycket värda om man inte dokumenterar dem i att avtal mellan parterna. Det kan tyckas onödigt att skriva avtal med personer man kanske känt hela livet, men det är det inte. Om inget annat så fungerar avtalet som en minnesanteckning om vad som en gång i tiden bestämts. Det är annars lätt bli oense vad som egentligen sas och menades i de muntliga diskussioner man hade när man startade företaget tillsammans.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *