E-handeln fördubblas på fem år

Posted on Posted in Företagande, Internet

E-handeln har fördubblats de senaste fem åren och motsvarar nu 4,6 % av den totala detaljhandeln. Prognosen är att den fortsätter växa till 8-10 % under de närmaste fem åren. Vi har ännu en fördubbling framför oss alltså. Allt enligt rapporten ”Distanshandeln i dag 2010” från Posten.

Denna tillväxtprognos känns rimlig och jag skulle inte bli förvånad om tillväxten blir än större än så. Det stora återstående problemet för E-handeln att fullt ut bemästra är logistik. Det tar fortfarande ofta alldeles för lång tid att få prylen man beställt. Det går inte att förvänta sig att kunderna ska ha framförhållning om man vill ta marknadsandelar från detaljhandeln. Målet måste vara att man ska ha sin produkt dagen efter man beställt. Ibland funkar detta men ofta inte. Själv behövde jag beställa en stol i tisdags och ha den senaste på fredag, vilket i alla fall jag tyckte var en viss framförhållning. Detta gick dock inte så det slutade med att jag åkte till Ikea och köpte den. Och att åka till Ikea är ingen nöjestripp direkt. Jag skulle gärna ha betalt extra för att ha sluppit.

Framöver kommer pris inte vara den avgörande faktorn för hur mycket E-handeln kan växa på bekostnad av detaljhandeln utan det kommer vara logistik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *